Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie

Taśmy uszczelniające PVC

Taśmy PCV typu A i D

Taśmy PVC znajdują zastosowanie przy wykonaniu uszczelnień przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

Taśmy typu A są taśmami uszczelniającymi i mogą być stosowane tam, gdzie przewidywane są przerwy w betonowaniu przy równoczesnym wymogu zachowania szczelności przerwy roboczej.

Taśmy typu D są taśmami dylatacyjnymi i mogą być stosowane w miejscach gdzie projektowana jest szczelina dylatacyjna powstała na skutek skurczu, różnicy temperatur, nierównomiernego osiadania gruntu, itp.

Charakterystyka

Podział taśmy PVC

Taśmy uszczelniające

Taśmy dylatacyjne:

Taśmy mogą być wykonane w wersji odpornej na bitumy i oleje.

Dla zapewnienia szczelności taśmy dylatacyjne powinny być łączone ze sobą za pomocą zgrzewania, wulkanizowania lub klejenia.

Zasady doboru i montażu taśm

 1. Szerokość taśmy = grubość elementu żelbetowe.
 2. Minimalna grubość przykrycia betonem = 1/2 szerokości taśmy.
 3. Kolejne odcinki należy rozgrzewać.
 4. Stosować prefabrykowane kształtki.

Przykładowe kształtki

Kształtki wykonywane są warsztatowo wg zamówienia

Podział taśm specjalnych

Taśmy kątowe uszczelniające AA Ecke:

Taśmy kątowe uszczelniające DA Ecke:

Zalecenia montażowe

Otulina betonu między taśmami a zbrojeniem
powinna wynosić min. 20 mm.

Taśmy dylatacyjne zamykające FA:

Typ A do przerw roboczych wewnętrzna
Typ D dylatacyjna wewnętrzna
Typ AA do przerw roboczych zewnętrzna
Typ DA dylatacyjna zewnętrzna
Taśmy kątowe
Taśmy zamykające
Rura uszczelniająca

Rura uszczelniająca została zaprojektowana dla odizolowania poszczególnych pęknięć strukturalnych (spowodowanych skurczem) od siebie i uszczelnienia ich. Przebieg tych pęknięć zależy od zastosowania trójkątnych listew. Dla ścian o grubości do 350 mm odpowiednia jest rura Q1, natomiast dla grubszych ścian powinno się stosować rurę Q2.

Występuje w odcinkach
Q1/Q2/Q3:
2,5 m, 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m

Zalety stosowania
 • precyzyjne powstawanie rysy wymuszonej w planowanym miejscu, wywołane osłabieniem przekroju z jednoczesnym zachowaniem szczelności przegrody.
 • uszczelnienie rys wymuszonych odbywa się poprzez kotwy na profilu, utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy.
 • szczelność i podwyższona wytrzymałość ścian.
 • małe koszty montażu.
 • można betonować jednocześnie dowolnie długie odcinki ścian.
Sposoby montażu
 • Przed zamontowaniem należy naciąć rurkę uszczelniającą poprzecznie do gładkich wypustek. W celu połączenia rurki z taśmą uszczelniającą na styku połączenia ściany z fundamentem.
 • Założyć rurkę uszczelniającą np. na taśmę PVC, która jest zamontowana w miejscu łączenia płyty dennej ze ścianą. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby odstęp pomiędzy spodnią częścią rurki a dylatacją poziomą wynosił ok. 5cm.
 • Rurkę uszczelniającą należy zamontować za jej górny koniec oraz przymocować spinając klamerkami specjalne wałeczki na kotwach rurki.
 • Należy zwrócić uwagę na to, aby wysokość wylanego betonu była jednakowa z obu stron rurki, by nie zakłóciło to funkcjonowania rurki. Elementy mocujące należy rozmieścić w odległości ok. 50 cm. Beton należy dokładnie zawibrować.
 • Nie wyjmować rurki usztywniającej z PVC w trakcie betonowania, lecz dopiero po stwardnieniu betonu.
 • Przed betonowaniem stropu należy wyjąć rurę usztywniającą z PVC i wypełnić wnętrze rury uszczelniającej betonem.