Taśmy PVC

Taśmy PVC znajdują zastosowanie przy wykonaniu uszczelnień przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

Taśmy typu A są taśmami uszczelniającymi i mogą być stosowane tam, gdzie przewidywane są przerwy w betonowaniu przy równoczesnym wymogu zachowaniu szczelności przerwy roboczej.

Taśmy typu D są taśmami dylatacyjnymi i mogą być stosowane w miejscach gdzie projektowana jest szczelina dylatacyjna powstała na skutek skurczu, różnicy temperatur, nierównomiernego osiadania gruntu, itp.

Charakterystyka

charakterystyka-tasmy-uszczelnianajec-wewnetrzna-typ-a-typ-aa-typ-da-typd

 

Dla zapewnienia szczelności taśmy dylatacyjne powinny być łączone ze sobą za pomocą zgrzewania, wulkanizowania lub klejenia.

tasmy-pvc-zasady-doboru-podzial-tasm-specjalnych-aa-ecke-da-ecke-zalecania-montazu

Typ A wewnętrzna

tasmy-typ-a-wewnetrzna-typy-wymiary

Typ D wewnętrzna 

typ-d-wewnetrzna-typ-wymiar

Typ AA zewnętrzna

typ-aa-zwenetrzny-typ-wymiar

Typ DA zewnętrzna

typ-da-zewnetrzny-typ-wymiar

Taśmy kątowe

typ-aa-zewnetrzny-tasmy-pcv-typ-wymiar-obraz-katowe-tabela

Taśmy zamykające 

tasmy-katowe-typ-wymiar-tabela-obrazek

 

Rura uszczelniająca

rura-uszczelniajaca-tablea-wymiary-typ-budowa-umieszczenie

Rura uszczelniająca została zaprojektowana dla odizolowania poszczególnych pęknięć strukturalnych (spowodowanych skurczem) od siebie i uszczelnienia ich. Przebieg tych pęknięć zależy od zastosowania trójkątnych listew. Dla ścian o grubości do 350 mm odpowiednia jest rura Q1, natomiast dla grubszych ścian powinno się stosować rurę Q2.

Występuje w odcinkach:

Q1/Q2: 2,50m 3,00 m 4,00m, 5,00m Q3: 2,50m 2,75 m 3,00m 3,50m 5,00m

Zalety Stosowania

- precyzyjne powstawanie rysy wymuszonej w planowanym miejscu wywołane osłabieniem przekroju z jednoczesnym zachowaniem szczelności przegrody.

- uszczelnienie rys wymuszonych odbywa się poprzez kotwy na profilu, utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy.

- szczelność i podwyższona wytrzymałość ścian.

- małe koszty montażu.

 - można betonować jednocześnie dowolnie długie odcinki ścian.

Sposób  montażu

sposob-montazu-tasmy-pcv-rura-uszczelniajaca

 

- Przed zamontowaniem należy nacisnąć rurkę uszczelniającą poprzecznie do gładkich wypustek. W celu połączenia rurki z taśmą uszczelniającą na styku połączenia ściany z fundamentem.

- Założyć rurkę uszczelniającą np. na taśmę PVC, która jest zamontowana w miejscu łączenia płyty dennej ze ścianą. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby odstęp pomiędzy spodnią częścią rurki a dylatacją poziomą wynosił ok. 5cm.

- Należy zwrócić uwagę na to, aby wysokość wylanego betonu była jednakowa z obu stron rurki, by nie zakłóciło to funkcjonowania rurki. Elementy mocujące należy rozmieścić w odległości ok. 50 cm. Beton należy dokładnie zawibrować.- Rurkę uszczelniającą należy zamontować za jej górny koniec oraz przymocować spinając klamerkami specjalne wałeczki na kotwach rurki.

- Nie wyjmować rurki usztywniającej z PVC w trakcie betonowania, lecz dopiero po stwardnieniu betonu.

- Przed betonowaniem stropu należy wyjąć rurę usztywniającą z PVC i wypełnić wnętrze rury uszczelniającej betonem.