Aktywne uszczelnienie

Fugenblech VB – to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący stuprocentową szczelność obiektu. Oferuje zwielokrotnione bezpieczeństwo w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań. Fugenblech VB eliminuje wszystkie wady wynikające ze złego ułożenia taśmy, niepoprawnego łączenia poszczególnych odcinków. Aktywna blacha Fugenblech VB jest obustronnie pokryta specjalna „aktywną” opatentowaną powłoką, której połączenie ze świeżym betonem zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych Fugenblech VB. Oprócz nadzwyczaj silnego zespolenia z betonem otoczenia specjalna powłoka wspomaga „aktywnie” naturalne spiekanie się betonu (aktywne tworzenie się wapienia i aktywna krystalizacja). W przypadku aktywnej blachy Fugenblech VB nie występuje niebezpieczeństwo przedwczesnej niszczącej aktywacji. Stosowanie Fugenblech VB jest niezależne od warunków pogodowych tj. (deszcz, śnieg wysoka lub niska temperatura). Nie ma konieczności stosowania folii ochronnych, które w trakcie betonowanie należy usuwać. Zabrudzenia betonem są aktywnie krystalizowane.

Krystalizacja
Tabela krystalizacja, zalety krystalizacji

PARAMETRY PRODUKTÓW FUGENBLECH VB

Ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm. Długość elementów 2000 mm. Wysokość elementów 150 mm. Grubość aktywnej powłoki ma charakter nierównomierny celem zapewnienia lepszej przyczepności blachy do betonu i wynosi ok. 0,5 mm. Chroni również przed korozją.

 

Efekt uszczelniania blachy do przerw roboczych Fugenblech VB powstaje dzięki reakcji składników w opatentowanej specjalnej powłoce w połączeniu ze składnikami betonu.

Fugenblach-na-obszarze-styku

Dzięki zjawisku osmozy krystalizacja przenika głęboko w system kapilarny betonu. Kombinacja różnych składników tworzy bardzo drobną ktystalizację względnie spiekanie w strukturze budowli, które uszczelniają kapilary i rysy skurczowe, wypierając jednocześnie wilgoć.

Proces odbywa się zarówno od strony z której napiera woda jak i od strony przeciwnej. Bez dostępu wilgoci składniki specjalnej powłoki są niaktywne lub już nie są aktywne. W przypadku poźniejszego napływu wody następuje samodzielna reakcja chemiczna i rozpoczyna się ponowny automatyczny proces uszczelniania. Krystalizacja wzgędnie spiekanie przenika jeszcze głębiej w strukturze betonu. Jest to skutek unikalnych właściwości związków chemicznych specjalnego powleczenia, które stale reagują na wilgoć i uszczelniają („ aktywny efekt samonaprawiania wzgl. aktywny proces autouszczalniania”).

aktywne-uszczelnienie

Proces krystalizacji

Narastanie krystalicznych włókienNarastanie-krystalicznych-włókien

Pierwsze kryształki w kształcie ostrych igiełek tworzą na cząsteczkach specjalnego powleczenia włóknistą powłokę. Wodorotlenek wapienny jest wyraźnie widoczny w formie większych kryształków! Podczas tego procesu wodorotlenek wapienny wytrąca się krystalicznie w pseudoheksagonalnej postaci i w ten sposób uszczelnia.

Narastanie krystalicznych igiełnarastanie-krystalicznych-igiel

Igiełki narastają w kierunku napływającej wody. Dzięki temu woda jest wypierana z porowatej struktury i szczeliny roboczej i tym samym wzrasta szczelność całej konstrukcji betonowej.

Wbudowana Fugenblach VB

wbudowana-fugenblech-vb

Montaż

Aktywną blachę Fugenblech VB montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą specjalnych klamer, które służą stabilizacji blachy. Odcinki łączymy na zakład ok.10 cm i spinamy klamrami, które są zestawie. W przypadku zaokrągleń lub naroży należy wygiąć blachę Fugenblech VB w odpowiedni kształt. Nie jest konieczne jak w przypadku innych systemów uszczelnień żadne klejenie połączeń, gdyż uszczelnienie styków nastepuje samoczynnie poprzez aktywną krystalizację i mineralizację, nie należy zdejmować żadnych folii przed i w trakcie betonowania co jest dużą zaletą aktywnej blachy Fugenblech VB. Uszczelnienie styków zachodzi aktywnie poprzez krystalizacje i mineralizację. Aktywną blache Fugenblech VB można również stosować jako blachę wciskaną w świeży beton, wtedy nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer stabilizujących. Bardzo ważnym i nieodzownym elementem montażu blachy Fugenblech VB jest odpowiednie zawibrowanie betonu po obu stronach blachy. Brak ograniczeń w montażu wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych: w przypadku blach z bentonitem istnieje niebezpieczeństwo przedwczesnej aktywacji w przypadku powleczonych bitumem lub butylem przy wysokich temperaturach możliwe sklejanie elementów przy niskich konieczność podgrzania powierzchni zakładów.

montowanie-blachy-zespalajaca-fugenblech

Blachę zespalajacą Fugenblech VB z obustronną powłoką należy zamontować centralnie w szczelinie i zamocować (za pomocą strzemienia Fugenblech VB). Złącza należy połączyć na zakładkę tylko 10 cm! Uszczelniają się one samoczynnie!

zaokralglenia-narozen-blachy-fugenblech

W przypadku zaokrągleń naroży, blachę uszczelniającą Fugenblech VB należy po prostu wygiąć w odpowiedni kształt.