ACF- Contaflexaktiv

ACF- podstawowy element systemu Contaflexaktiv wykonany jest z ocynkowanej blachy pokrytej jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczalną folią organiczną opóźniającą uaktywnienie bentonitu.

Table-kopia

schemat-acf-montaz-wymiary

Element ACF montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą odginanych blaszek. Kolejne odcinki spinamy klamrami. System Contaflexaktiv umożliwia wykonanie każdej kształtki, naroża czy łuku na placu budowy. Kolejne odcinki łączymy klamrami z 10 cm zakładem.

element-acf-montaz-zdjecia-opis