Sprzęt budowlany- pojemniki na beton

Mechanizm otwierania leja zbudowany jest z odpowiednio wyprofilowanej blachy o podwyższonej odporności na ścieranie połączonej z listwą zębatą napędzaną poprzez obrót korby. Odpowiednio dobrane parametry pozwalają na swobodne, bez konieczności użycia dużej siły otwarcie leja spustowego pojemnika. Jest to istotna cecha przy konieczności betonowania odcinkowego i szybkiego odcięcia dopływu betonu. W tylnej części pomostu zabudowany został zbiornik, który po wypełnieniu piaskiem lub gruzem równoważy ciężar operatora pojemnika w przypadku konieczności obsługi mechanizmu zamykania z pomostu pojemnika.

Pojemnik na beton oznakowany jest poprzez zamocowanie na nim w sposób trwały tabliczek znamionowych na których naniesione są:

Pojemnik-na-beton-z-pomostem

 

 

 

 

 

 

 

Pojemnik-na-beton-z-pomostem2pojemniki-na-beton